ERASMUS ÖĞRENİM PROGRAMI

GİDEN/GİDECEK ÖĞRENCİLER İÇİN

ÖRNEK DİLEKÇE


Alınacak ve Sayılacak Derslerle İlgili Bölüm Kurulu Kararı Alınması İçin Dilekçe:

Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrenci, Bölüm Koordinatörü ve diğer hocalar ile görüşerek hangi üniversiteye gideceğine karar verir. Öğrencinin hangi üniversiteye gönderileceğine Bölümü karar verecektir. Üniversite belirlendikten sonra öğrenci gideceği üniversiteyi Dış İlişkiler Birimine bildirir. Dış İlişkiler Birimi karşı üniversiteye öğrencinin ismini bildirir. Sonra, öğrenci karşı üniversitenin ilgili bölümü ve Erasmus Ofisi ile e-posta ile yazışarak Erasmus öğrencilerine verilecek mevcut ders listesini alır. Bölüm koordinatörü ile birlikte karşı kurumdan alacağı ve başarılı olması durumunda yerine sayılacak dersleri belirler ve Öğrenim Anlaşması (LA) ve Tanınma Belgesi (RS) formları doldurulur. Her dönem için toplam ders kredisi 30 AKTS olmalıdır. Öğrenci, bu belgelerin onayı için Dilekçe 1’i doldurur ve Bölümüne verir, ekine Öğrenim Anlaşması ve Tanınma Belgesini ekler. Bölüm Kurulu dersler uygunsa uygunluk kararı verir, alınan kararda öğrencinin karşı kurumda alacağı dersler, yerine sayılacak dersler, derslerin ECTS kredisi ve toplam ECTS kredisi yazılmalıdır. Gerekli ise Bölüm Kurulu ders değişikliği yapar ve formlar buna göre yenilenir. Daha sonra Fakülte Kurulu kararı alınır. Öğrenci ve Bölüm koordinatörü formları imzaladıktan sonra formlar Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi’ne iletilir. Kararlar alındıktan sonra ders değişikliği olması durumunda işlem yeniden işletilir. Kararın bir kopyası Rektörlük Dış İlişkiler Ofisi’ne gönderilir.

Ders İntibak Dilekçesi:

Öğrenimini tamamlayıp Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne dönen öğrenciler, transkript (Not dökümü) fotokopisi ile bu dilekçeyi, bağlı bulundukları bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir. 

 

Zorunlu Ders Değişikliği İçin Dilekçe:

Öğrenci yurt dışına çıktıktan sonra alacağı derslerden biri veya birkaçı zorunlu sebepler ile açılmıyorsa ve yerine başka ders alması gerekiyorsa, ders değişikliği işlemi okul başladıktan sonra 1 ay içinde yapılmak zorundadır. Bu durumda öğrenci Dilekçe 2’yi doldurarak Bölümüne iletir. Bölüm ders değişikliğini uygun bulması durumunda Bölüm Kurulu kararı alır. Kararın bir kopyası Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Dış İlişkiler Ofisi’ne gönderilir.

 

Bir Dönemde 30 ECTS’den Az Ders Alma Durumu:

Öğrencinin bir yarıyılda 30 ECTS’lik ders alması gerekmektedir. Öğrenci karşı üniversiteye gittiğinde değişik nedenlerle 30 ECTS’den daha az kredilik ders aldığında veya aldığı derslerin bir kısmından başarısız olduğunda ve öğrenimini tamamlayıp Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne döndüğünde alttan ders alarak eksik kredilerini tamamlayacağını taahhüt edecektir. Bu sebeple yurtdışına çıkmadan önce bu dilekçeyi doldurup Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmelidir.

 

Programdan Hibesiz Yararlanma:

Öğrenciler Erasmus programından hibesiz olarak da yararlanabilirler. Özellikle yedek listedeki öğrenciler hibesiz olarak yararlanmak ve kendi masraflarını kendi karşılayarak öğrenim görmek istiyor ise bu dilekçeyi hazırlayarak Dış İlişkiler Ofisi’ne vermelidir.

 

Programdan Yararlanmaktan Vazgeçme (Feragat) Dilekçesi:

Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrenci zorunlu sebeplerle programdan yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda en kısa sürede bu dilekçeyi hazırlayarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi’ne vermelidir.

Son Güncelleme: 2022-08-25 10:38:40
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024