ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

HİBELERİ

 

 Erasmus+ hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre AB tarafından belirlenmektedir.

Erasmus Plus

 

Yükseköğretim Kurumları için

ERASMUS+ ANA EYLEM 1

KA 131 El Kitabı 2022

Öğrenci Hareketliliğine İlişkin Hibe Rakamları Aşağıdaki Gibidir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

 


Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde, öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin % 20’si ödenmez. Toplam hibede %20'den fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim kurumuna aittir.

 

Ödemenin Taksitlendirilmesi:

Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karsı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80’ine kadar olan bir miktar) verilir.

İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi’nde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dışında kalınan fiili süre (katılım belgesinde yer alan süre) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir.

Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan süreye hareketliliğin başlangıç ve bitiş günleri de dahil edilir.

Ulusal Ajans’a göre:

"Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80'ini geçmeyecek şekilde Merkez tarafından belirlenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine ve pasaport giriş-çıkış tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus+ öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir."

Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programının en az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ancak yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen öğrencilerin, aldıkları derslerden de başarısız olmaları dikkate alınarak, yurtdışında kaldıkları süre için hesap edilen toplam hibelerinin % 20’si kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20'den fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim kurumuna aittir.

 

Ulusal hibe ve burslar:
Yükseköğretim kurumu, Erasmus+ hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurt dısında öğrenim gördükleri Erasmus+ öğrenciliği süresi zarfında, halihazırda aldıkları bursların ve kredilerin devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kazanım öğrencinin yurt dışındaki öğrenimi sırasında ne sonlandırılabilir, ne kesintiye uğratılabilir ne de azaltılabilir.

Yükseköğretim kurumları ulusal burs veya kredi başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin Erasmus+ hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez. Ulusal burslara veya kredilere başvuru hakkını kazanamayan öğrenciler de Erasmus+ hibesine müracaat edebilirler

 

Engelli öğrenciler için :

Engelli öğrenciler için engel durumuna ve bu durumun yarattığı ihtiyaca göre ekstra hibe sağlanması mümkündür.

Son Güncelleme: 2022-08-25 10:01:43
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024