Erasmus+ Personel Eğitim Alma


 EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanları, yönetici kadrosu ve idari personeli ile işletme personelinin eğitim amaçlı  hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.


Personel Eğitimi Hareketliliği faaliyet alanı üç hareketlilik türünü içerir:

 1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin ve işletmeden bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği. Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
 2. Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketliliği. Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
 3. Eğitim almak amacıyla başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğretim elemanının hareketliliği

 

Personel Eğitimi Hareketliğine Katılabilme Şartları:

 1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması ya da işletmede personel olunması,
 2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir)
 3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

 

NOT: İşletmeden yükseköğretim kurumuna personel hareketliliği durumunda, yükseköğretim kurumunun işletmenin personeline daveti gerekmektedir.


Personel Eğitim Alma Programı İçin Formlar


Gitmeden Önce

 

 1. Yol Haritası ve Gerekli Evraklar
 2. Personel Eğitim Alma Başvuru Formu
 3. İş Planı
 4. Personel Eğitim Alma Hareketliliği Davetiye Mektubu
 5. Personel Eğitim Alma Hareketliliği Bilgi Formu (Erasmus Ders Kodları (ISCED97) için bknz.) Erasmus Kodları 
 6. Ders Verme Üniversite Kontenjanları

 

Döndükten Sonra

 

 1. Personel Eğitim Alma Hareketliliği Örnek Onay Mektubu İngilizce Türkçe
 2. Eğitim Alma Nihai Rapor Formu (Online olarak Doldurulacaktır) 

 

Personel Ders/Eğitim Verme

 
EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders/eğitim vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
 • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

1-) EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

2-) Üniversiteler arası anlaşmanın olması,

3-) Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

 

Personel Ders/Eğitim Verme Programı İçin Formlar


Gitmeden Önce

 

 1. Adım Adım yapılması gerekenler
 2. Gerekli Evraklar Listesi
 3. Personel Ders/Eğitim Verme Hareketliliği Davetiye Mektubu
 4. Başvuru Formu
 5. İş Planı
 6. Personel Ders/Eğitim Verme Hareketliliği Bilgi Formu (Erasmus Ders Kodları (ISCED97) için bknz.)Erasmus Kodları

 

Döndükten Sonra

 

 1. Personel Ders/Eğitim Verme Hareketliliği Örnek Onay Mektubu
 2. Personel Ders/Eğitim Verme Hareketliliği Nihai Rapor Formu Online Doldurulacaktır
 3. Örnek Katılım Sertifikası (Türkçe Tercümesi)    Katılım Sertifikası (İngilizce)Confirmation Sheet

 

Hibe Miktarları

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları 28 AB üyesi ülkenin ve AB dışı 4 program ülkesinin yaşam standartları göz önüne alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

126

Diğer Ülkeler

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri

180

 

Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaklardır:

 

Seyahat Mesafesi

 

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

 

100 ila 499 KM arasında 

180 210

500 ila 1999 KM arasında  

275320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

 

8000 KM veya daha fazla 

1.500

 

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği’nin Erasmus + programının yürütülmesinden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Söz konusu hesaplayıcıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

 

 

 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

 

 

Son Güncelleme: 2022-08-25 10:37:05
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024